Het nieuwe winkelen

Onze missie

CrossCreatives wil het MKB/ winkeliers helpen online mogelijkheden effectief te benutten door hen slimme producten en diensten te bieden.

Winkeliers en internet

Winkeliers hebben in het algemeen moeite met online. Sommigen zien het als ver van hun bed en als een bedreiging. Het is ingewikkeld en kost veel tijd en geld. Anderen zien wel dat er ook kansen zijn maar lopen ook aan tegen gebrek aan kennis, tijd en geld.

Het nieuwe winkelen

Diverse instanties die de belangen van winkeliers behartigen brengen de kansen en bedreigingen momenteel onder de aandacht van winkeliers, waarbij men het veelvuldig heeft over ‘het nieuwe winkelen’. Instanties die hier worden bedoeld zijn o.a. de KvK, MKB Nederland en het Hoofdbesdrijfschap Detailhandel (HBD).

Voorbeelden die de beschreven ontwikkelingen concreter maken vindt u in ons blog over het nieuwe winkelen.

Enkele belangrijke links:

Conclusies

De belangrijkste conclusies die wij trekken zijn:

  • Er zijn kansen en bedreigingen voor winkeliers
  • Winkeliers kunnen kansen grijpen door hun lokale rol slim uit te buiten
  • Winkeliers kunnen kansen grijpen door slim samen te werken
  • De tijd is rijp voor verandering, veel langer kan het niet worden uitgesteld
  • Winkeliers hebben eerst een achterstand in te halen
  • Er is behoefte aan partijen die winkeliers hierbij kunnen helpen

Onze missie

CrossCreatives gelooft er in dat internet vooral kansen biedt en streeft ernaar dit toegankelijk te maken. Deels door voorlichting en uitleg, deels door ontwikkeling van slimme producten en deels door zaken uit handen te nemen. Zo wil CrossCreatives winkeliers vanuit een achterstandspositie naar een voorsprong brengen via het leggen van een solide basis.