CrossCreatives voor winkeliers

Winkeliers hebben in het algemeen moeite met online. Sommigen zien het als ver van hun bed en als een bedreiging. Het is ingewikkeld en kost veel tijd en geld. Anderen zien wel dat er ook kansen zijn maar lopen ook aan tegen gebrek aan kennis, tijd en geld.

CrossCreatives heeft zich ten doel gesteld winkeliers te helpen om ook internet professioneel in te zetten, door producten te ontwikkelen specifiek voor winkeliers en winkeliersverenigingen.